تفاوت سولاردام و مایکروویو در چیست؟

سولاردام و مایکروویو دو وسیله برقی هستند که در آشپزخانه‌ها برای گرم کردن و پختن مواد غذایی استفاده می‌شوند. اما تفاوت‌هایی در نحوه عملکرد آن‌ها وجود دارد:

مایکروویو: این دستگاه با استفاده از امواج مایکروویو که توسط یک قطعه به نام مگنترون تولید می‌شوند، مواد غذایی را گرم می‌کند. این امواج پس از برخورد با دیواره‌های فلزی محفظه پخت، منعکس شده و بر روی ماده غذایی متمرکز می‌شوند.

سولاردام: این دستگاه ترکیبی از امواج گرمایشی و فناوری مایکروویو است. سیستم پخت در سولاردام مانند مایکروویو است، اما المنت‌های نوری نیز به سیستم سولاردام اضافه شده‌اند. این دستگاه از چند جهت امواج گرمایشی را به غذا برخورد می‌کند تا غذا با سرعت بیشتری بپزد.

به طور کلی، سرعت پخت مواد غذایی در سولاردام بیشتر است و این دستگاه مواد مغذی مواد غذایی را بیشتر حفظ می‌کند.